سازمان شما فارغ از اینکه در چه صنعتی فعال است، چند سال قدمت و چه وسعتی دارد، راهی جز تحول دیجیتال و رهسپاری در این سفر ندارد. کلینیک مشاوره تحول دیجیتال دیتیجی تنها مرکز تخصصی کشور در این حوزه است که  با رویکرد انحصاری خود (مدل۲۰۲۰۰)، سازمان‌ها را در سفر دیجیتالشان همراهی می‎‌کند. ما در دیتیجی به روش متناسب‌تان و با رویکردی جامع و بومی، شما را در مسیر تبدیل شدن به یک زبده دیجیتال قرار خواهیم داد.

اما راه شما برای رهسپاری سفر دیجیتال چیست؟

ما با بلوغ‌سنجی دیجیتال در اولین گام نقاط قوت و ضعف شما را با رویکرد ۲۰۲۰۰ شناسایی و در گام بعدی راهکارها و ابتکارات مسیر بهبود را با توجه به اولویت‌های مدنظر و ویژگی‌های خاص سازمان شما پیشنهاد می‌کنیم و قدم به قدم تا تبدیل شدن به یک زبده دیجیتال در مسیری پرچالش و جذاب کنار شما می‌مانیم.